Studio

AANLEVEREN VAN EEN DIGITAAL DOCUMENT T.B.V. ZEEFDRUK
Indien aangemaakt op een Apple Macintosch computer.

De bestanden dienen te zijn aangemaakt met Adobe Illustrator software – tot versie CS4.
U dient het document in PDF, AI of EPS formaat aan te leveren. Elk ander formaat is problematisch. De bestanden dienen in elk geval voor ons bewerkbaar te zijn in verband met uitlijning, positionering, kleurscheiding, etc..
Zet de door u gebruikte lettertypen om in lettercontouren, zodat wij het document kunnen openen zonder dat de door u toegepaste lettertypen op onze computers zijn geïnstalleerd.
Indien aangemaakt op een PC.
De bestanden kunnen worden aangeleverd in één van de volgende formaten. WMF, EPS, CDR, BMP, JPG, GIF, TIF, PSD. Meerkleurige documenten echter uitsluitend in EPS formaat omdat deze bewerkbaar moeten zijn i.v.m. uitlijning, positionering, kleurscheiding, etc..
Ook documenten aangemaakt met CorelDraw software  tot versie Graphic Suite X5 zijn mogelijk.
Zet de door u gebruikte lettertypen om in lettercontouren of lever de TrueType lettertypebestandenmee voor eenmalig gebruik. (Niet alle toegepaste lettertypen zijn op onze computers geïnstalleerd).
Algemeen

U dient er rekening mee te houden dat Bitmap bestanden een hoge resolutie moeten hebben om scherp te kunnen worden geprint. Ook kunnen bitmap bestanden niet kleurgescheiden worden uitgedraaid voor lijnendruk. (Dus BMP bestanden, JPG bestanden, etc., uitsluitend aanwenden voor 1-kleurige bedrukking).
Verwerk geen foto’s of door u gescande afbeeldingen in het artwork. Dit kan alleen wanneer er sprake is van een 4-kleuren (full color) bedrukking. Wanneer er in uw artwork rasters zijn verwerkt, dient u ons kant en klare litho’s aan te leveren. Zeefdruk raster 18 en de juiste stand is 21°. U dient hierover vooraf overleg met ons te hebben.
Pantone Matching System ® – lever altijd de juiste PMS kleurcodes mee.
Lever een kleurproef aan in de vorm van een kleuren laserprint of een PDF bestand. Bij conversie van uw bestanden naar onze grafische software kunnen fouten ontstaan in b.v. outlines, lettertypen en kleuren. (Zonder kleurproef kunnen wij de door u aangeleverde bestanden niet op juistheid beoordelen en zijn wij niet aansprakelijk voor mogelijke afwijkingen in het drukwerk).  Lever altijd een voorstel van positionering en afmeting van het drukwerk aan.
Wanneer documenten niet bruikbaar worden aangeleverd kunnen wij deze in veel gevallen aanpassen, door het materiaal handmatig te bewerken. De kosten voor DTP werkzaamheden bedragen € 55,- per uur, naast de gebruikelijke film- en screenkosten.
U kunt bestanden aanleveren op Cd-rom of DVD of uploaden via www.yousendit.com. Per e-mail aangeleverde bestanden mogen niet groter zijn dan ±4Mb.